• درگیری پارانشیم ریه در بیماران سیستمیک اسکلروزیس در بیمارستان نور و الزهرای اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 853
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: بیماری سیستمیک اسکلروزیس یک اختلال اتوایمیون با درگیری ارگانهای مختلف است که با ایجاد التهاب و فیبروز در ارگانهای مختلف از جمله پوست و ارگانهای داخلی مشخص می گردد. درگیری ریوی، شامل فیبروز بینابینی و بیماری عروق ریوی است که نقش مهمی را در سیر بیماری و طول عمر این بیماران دارد.این مطالعه به بررسی شیوع این عارضه و عوامل مرتبط با ابتلا به آن در بیماران سیستمیک اسکلروزیس در بیمارستان نور و الزهرای اصفهان می پردازد. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی آینده نگر، کلیه بیمارانی که بر اساس معیارهای کالج روماتولوژی آمریکا، سیستمیک اسکلروزیس با درگیری منتشر پوست داشتند و به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان نور و الزهرا (س) مراجعه نموده بودند، با روش سرشماری در بین سالهای 1381 تا 1387 انتخاب شدند و تحت پیگیری و درمان قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، شدت درگیری پوستی، تست های سرولوژیک، سیر بیماری و نتایج بررسی درگیری ریوی بیماران در طول مدت پیگیری جمع آوری و با آزمونهای کمی برای متغییرهای غیر وابسته مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: از میان 50 بیماری که اطلاعات آنها برای بررسی تکمیل گردید، اکثریت را زنان و رده سنی 30 تا  50 سال تشکیل می دادند. متوسط مدت برای بروز علائم و تشخیص درگیری ریوی 4.5 سال بود و نیمی از بیماران در زمان تشخیص از مشکلات ریوی شکایت داشتند. شدت درگیری پوستی (نمره کلی پوست) در بیماران با درگیری ریوی بالاتر از بیماران بدون درگیری ریوی بود 26±9) در مقابل (15±7نتیجه گیری: شیوع و شدت درگیری ارگانها در بیماری سیستمیک اسکلرو زیس در مناطق مختلف دنیا می تواند تحت تاثیر عوامل محیطی و فاکتورهای ژنتیک تا حدودی متفاوت باشد. در این مطالعه ارتباطی بین سن شروع بیماری و ابتلا به درگیری ریوی یافت نگردید ولی ارتباطی بین شدت درگیری پوستی و تست های سرولوژیک یافت گردید. شیوع درگیری پارانشیم ریه در حد آمارهای گزارش شده برای این بیماران در جوامع دیگر بود که مطرح کننده اهمیت این عارضه در بیماران ما نیز می باشد. با توجه به نتایج این بررسی می توان بر اهمیت غربالگری درگیری پارانشیم ریه در بیماران سیستمیک اسکلروزیس تاکید نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها