اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی و پویایی کارکنان دستگاه های دولتی (مطالعه موردی دستگاه های دولتی استان ایلام )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 857
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته ای برخوردار شود (عباسیان، 1385) پویایی سیستم یک روش شناسی برای مطالعه، تحلیل، شبیه سازی و بهبود سیستم های پویای اجتماعی- اقتصادی و مدیریتی، با استفاده از یک دیدگاه بازخوردی است (بارلاس، 2006) در این پژوهش جهت  تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  رگرسیون و نیز  برای آزمون معنادار بودن رگرسیون از آماره فیشر و حداقل مربعات، نرم افزار رهاورد نوین (3) آزمون f لیمر و نیز نرم افزار eviews استفاده می شود با عنایت به اینکه تمام فرضیات تحقیق رد شده اند در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که کارگاه ها در حد متوسط و کم موثر بوده اند. به نظر می رسد که کارگاه های آموزشی اجرا شده توسط دستگاه های دولتی  به شیوه فعلی خیلی موثر نبوده است و می بایست برای انجام آنها و ارتقاء اثر بخشی آنها تدبیری اندیشیده شود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم