• آشنایی با ساختار و وظایف شهرداری ها و شوراهای شهر (مطالعه موردی: شهر برازجان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 2666
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شهرداری موسسه مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر و تامین رفاه و آسایش اهالی شهر و به عنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تاسیس شده است و مردم در اداره این امور مستقیما شرکت و دخالت دارند. شهرداری دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری است و از خود دارای اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تکالیف، مخصوص و متمایز از دولت است. هر چند شهرداری ها دولتی محسوب نمی شوند، ساختار و تشکیلات سازمانی آن ها تابعی از قانون است و شهرداران توان محدودی در تغییر این ساختارها دارند، آن هم در چارچوب هایی که قوانین و آیین نامه هایی مربوط مشخص کرده اند. در اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف حاکمیت اراده ملی و مشارکت مردم در اداره امور کشور، به کارکرد ویژه شوراها بعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره شده است. آنچنان که قانونگذار در اصول آغازین قانون اساسی بعنی اصل ششم، خاستگاه اداره امور کشور را خرد جمعی می داند:«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود» و در اصل هفتم قانون اساسی، شوارها بعنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده اند. و در اصل 103 قانون اساسی نیز در جهت تثبیت جایگاه شوراها و ضمانت اجرایی بخشیدن به تصمیمات آنها، مقامات دولتی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها شده اند. این مقاله با هدف آشنایی با ساختار و وظایف شهرداری ها و شوراهای شهر (ماطلعه موردی: شهر برازجان) تهیه و تدوین گشته است و روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها