• بررسی سیستم ترکیبی قاب خمشی، تواماً دیوار برشی و قاب میان پر در یک امتداد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 658
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله مزایای یک سیستم جدید سازه ای با عنوان سیستم ترکیبی جدید (قاب خمشی+دیوار برشی تا ارتفاعی که عملکرد دیوار به صفر برسد و در امتدا آن از قاب میان پر استفاده شده است) در ساختمان های بلند بتنی بصورت عملکرد توام قاب خمشی +دیوار برشی و قاب میان پر مورد بررسی قرار گرفته شده است. رفتار سیستم های ترکیبی جدید با میان قاب هایی از جنس بتن و آجر در طبقات فوقانی ساختمان، بصورت اندر کنش میان دیوار برشی و قاب میان پر بررسی شده و میزان جابجایی، جابجایی نسبی طبقه، برش پایه و نیروی محوری ستون ها در سیستم ترکیبی (قاب خمشی+دیوار برشی) و سیستم ترکیبی جدید (قاب خمشی+دیوار برشی و قاب میان پر در یک امتداد) با هم مقایسه گردیده است. در این تحقیق از نرم افزار etabs2000 در مدل سازی قاب خمشی+دیوار برشی و قاب میان پر (بصورت المان قطری فشاری) استفاده گردید و مجموع نتایج در قالب منحنی ها و جداول مربوطه ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم