• شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های عمرانی با تکنیک ahp (مطالعه موردی شرکت های پیمانکاری شیراز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 3470
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد به منظور اجرای موفق پروژه های ساخت لازم است فاکتورهای کلیدی موثر بر آن به همراه میزان درجه اهمیت آنها شناسایی گردد. به منظور دستیابی به این هدف، پس از مرور پیشینه تحقیق و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان با تجربه در این حوزه تعداد 58 عامل استخراج شده و در 7 گروه دسته بندی شدند. سپس پرسشنامه ای جهت جمع اوری نظرات خبرگان در شرکت های پیمانکار عمرانی شیراز در مورد میزان اهمیت هر یک از فاکتورها طراحی شد. به منظور اولویت بندی عوامل و گروه ها با استفاده از تکنیک ahp ابتدا مدل سلسله مراتبی ایجاد شده و سپس ماتریس مقایسات زوجی با نظر خبرگان با تجربه این حوزه به عنوان وروی به نرم افزار expert choice داده شد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp اولیت بندی نهایی اصلی ترین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های عمرانی کشور تعیین گردید. نتایج این تحقیق می تواند چهارچوبی برای پیمانکاران، مشاوران، کارفرمایان و سیاست گذاران در جهت تمرکز بر روی این عوامل و کنترل و ارزیابی خروجی های پروژه باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها