• ارزیابی و تحلیل حساسیت روش های مختلف برآورد زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لیقوان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 642
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مهم ترین پارامترهای زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی، زمان تمرکز می باشد. زمان تمرکز در طراحی سرریزها، برآورد حجم سیلاب، تهیه هیدروگراف سیل و بسیاری از آنالیزهای هیدرولوژیکی دیگر مورد نیاز است. تاکنون روابط و معادلات تجربی و ریاضی متعددی برای برآورد این پارامتر توسعه داده شده است. عمده این روابط از پارامترهای ژئومورفولوژی حوضه برای برآورد زمان تمرکز حوضه استفاده می نمایند و به همین علت عدم دقت در برآورد پارامترهای مذکور می تواند نتایج حاصل از روش های مختلف برآورد زمان تمرکز را با خطا روبرو خواهد نمود. در تحقیق حاضر به ارزیابی و تحلیل حساسیت 6 روش مختلف برآورد زمان تمرکز (چاو، کربای، کرپیچ، کالیفرنیا، برانسبای-ویلیامز و scs) در حوضه آبریز لایقوان پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تمامی روابط با افزای و کاهش مقدار طول آبراهه اصلی، زمان تمرکز نیز به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. بر خلاف پارامتر آبراهه، روند تغییرات زمان تمرکز در برابر تغییرات شیب آبراهه و یا شیب متوسطه حوضه به صورت کاملا یکنواخت و یا خطی نمی باشد. با افزایش مقدار شیب نسبت مقادیر اولیه، مقدار تمرکز در تمامی معادلات حداکثر 20 درصد افزایش می یابد اما با کاهش مقدار شیب نسبت به مقادیر اولیه، مقدار زمان تمرکز در بعضی از روش ها تا حدود 100 درصد نیز افزایش می یابد. به عبارت بهتر حساست معادلات زمان تمرکز در مقادیر کم شیب به مراتب بالاتر می باشد. ارزیابی عملکرد روش های مختلف نیز حاکی از آن است که روش کالیفرنیا و کربای به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به پارامتر طول آبراهه برخوردار می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها