• تاثیر cfrp بر رفتار ارتعاشی سقف های مرکب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 528
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سال های اخیر استفاده از ورق های cfrp در امر مقاوم سازی سازه های موجود بسیار مورد توجه قرار گرفته است. و از این رو مطالعات علمی بر روی این موضوع ضروری به نظر می رسد. امروزه گرایش به سمت دهانه های بزرگ و سیستم سقف سبکتر منجر به افزایش تعداد نوسان طبقات و به تبع آن شکایت ساکنان ساختمان ها شده است. در این نوشتار سقف مرکب ساختمانی با کاربری مسکونی تحت بار ناشی از راه رفتن انسان مورد بررسی قرار گرفت و جهت رفتار ساختمان موجود تحت ارتعاش ناشی از راه رفتن انسان، استفاده از ورق های cfrp را مورد مطالعه قرار دادیم. به همین منظور ساختمان یک طبقه، یک دهانه ای را در نرم افزار sap2000 مدل و تحت بارگذاری راه رفتن انسان توسط تحلیل تاریخچه زمانی پاسخ های دینامیکی آن شامل شتاب و تغییر مکان دینامیکی مرکز دال استخراج شد. سپس نمونه هایی برای بررسی نمونه هایی برای بررسی تاثیر ورق های cfrp ساخته و با استفاده از تحلیل های مودال و تاریخچه زمانی، فرکانس و مقادیر ماکزیمم شتاب و جابجایی استخراج شد. مقادیر به دست آمده با محدوده مجاز در آیین نامه ها برای ادراک انسان از ارتعاش مقایسه شد. روش مورد استفاده با وجود این که موجب کاهش شتاب و جابجایی سقف نسبت به نمونه اولیه شدند ولی با توجه به محدوده مجاز برای ادراک انسان، در این محدوده قرار نگرفتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم