• تعیین اثربخشی پروتکل درمانی آزیترومایسین و پردنیزولون دربیماران آسمی مقاوم به درمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 757
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مقدمه: شیوع آسم مقاوم فعال در ایران حدود 2.8%-3.8% است. درمان های مختلفی جهت کنترل آسم وجود دارد، که هدف از آن، دستیابی به یک وضعیت فاقد علایم بیماری و بهبود و تقویت کارکرد ریوی با کمترین مقدار مصرف دارو می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه میزان بهبودی کلینیکی، یافته های عملکرد ریوی بیماران مبتلا به آسم مقاوم قبل و بعد از درمان می باشد.
  مواد و روش ها: طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی به بررسی 30 بیمار مبتلا به آسم مقاوم که طی شش ماه، سالهای 85 و 86 به کلینیک ریه بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) مراجعه نموده اند، با استفاده از شرح حال، معاینه فیزیکی، تکمیل پرسشنامه و اسپیرومتری پرداخته شد. سپس بیماران تحت درمان با پروتکل آزیترومایسین و پردنیزولون قرار گرفتند.
  نتایج: میانگین سن بیماران 44.36±25.8 سال، میانگین bmi بیماران 12, 25.8±4.2kg/m2 بیمار (40%) مرد و 18 بیمار (60%) زن بوده اند. میانگین fvc-percent قبل و بعد از درمان با fulldose به ترتیب 70.69±14.44, 68.03±18.03 می باشد (p<0.226) و بعد از درمان با آزیترومایسین و پردنیزولون 81.61±20.1 شد (p<0.004). میانگینfev1-percent  قبل و بعد از درمان با fulldose 60.37±17.2, 56.69±20.45 می باشد (p<0.085) و بعداز درمان با آزیترومایسین و پردنیزولون79.58±16.9  شد (p<0.0001). میانگین fev1/fvc قبل و بعد از درمان با 66.97±12.60, 66.78±12.15 fulldose می باشد (p<0.0446)، و بعداز درمان با آزیترومایسن و پردینزولون 78.11±11.08 شد (p<0.0001).
  بحث: بعلت عدم پاسخ بیماران به درمان fulldose، بجای افزایش دوز پردنیزولون، آزیترومایسین به درمان اضافه گردید که جواب به درمان قابل توجهی مشاهده شد. علی رغم اینکه گروه کنترل جهت مقایسه درمان با آزیترومایسین وجود ندارد، با این حال مطالعه حاضر نشان می دهد که بجای افزایش دوز پردنیزولون می توان از آزیترومایسین در کنترل و درمان آسم فعال استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها