جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
27 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 27 مقاله
  توضیحات : استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، پژوهشکده طب نظامی، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : شیمی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها