• هویت شهر؛ سیری از کالبد به معنا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 587
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  آنچه امروز به عنوان فضاهای شهری می شناسیم، بستری جهت بروز تفکرات، اندیشه ها و جهان بینی انسان معاصر است. رویکردی که ماحصل آن هر چه باشد شهر و زندگی شهری را نیز با محاسن یا معایب احتمالی آن مواجه خواهد ساخت. "هویت" شهری موضوعی است که در بیان چرایی ها چگونگی های این تعاملات بیش از هر چیز می تواند مدنظر پژوهشگران و طراحان قرار گیرد. در این مقاله با بیان آراء و نظریاتی که در زمینه نگرش به بافت های شهری مطرح شده به این موضوع پرداخته خواهد شد که اگرچه در نظریات متعدد ارائه های ارزشمندی مطرح شده است اما عدم توجه مناسب و کافی در توجه به مساله هویت شهرهاست که راهکارهای اتخاذ شده را با چالش های متعددی در این زمینه مواجه می سازد. مقاله ابتدا با بیان "مفهوم شهر" به تبیین آن پرداخته، سپس نگرش مبتنی بر شناخت سیمای شهر را مورد ارزیابی قرار می دهد؛ در ادامه نیز به پرداخت "نظریه ساخت فرهنگی شهر" اشاراتی خواهد داشت و "وجوه پنهان شهر" را در این رابطه جهت نیل یه هویت شهری مطلوب مورد مطالعه قرار می دهد و در نهایت تبیین انگاره ای حقیقی از شهر را در گرو تعامل دوسویه میان آدمی و شهر برمی شمرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها