• شرح وظایف شغلی و نیازهای آموزشی دانش آموختگان مقاطع مختلف رشته بهداشت محیط

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 538
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: تغییرات اساسی در زندگی جوامع، ارتقای سطح سلامتی، و تغییر وظایف اجرایی پرسنل بهداشت محیط از علل اصلی عدم تطابق برنامه های آموزشی این کادر متخصص با شرح فعالیت های اجرای آنان در شرایط و زمینه کاری و نیازهای واقعی جامعه فعلی می باشد. ضرورت بازنگری دروس آموزشی این رشته تحصیلی به شدت احساس می شود. این تحقیق با هدف تعیین شرح وظایف اجرایی نیروهای بهداشت محیط و تعیین نیازهای آموزشی و بمنظور هماهنگ سازی برنامه های آموزشی با فعالیت های اجرایی آنان انجام شده است.

  روش ها: یک مطالعه توصیفی بر روی دانش آموختگان و پرسنل رشته بهداشت محیط استان اصفهان انجام گردید، طی پرسشنامه خودایفاد و از طریق پست از 383 نفر دانش آموخته خواسته شد که نیازهای آموزشی و فعالیت های اجرایی خود را بر اساس نوبت تکرار آنها اعلام کنند. اعتبار و اعتماد علمی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا و آزمون مجدد تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی توسط نرم افزار spss انجام شد.

  نتایج: شاغلین بهداشت محیط استان اصفهان در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 31، 38، 26 نوع فعالیت را به عنوان فعالیت های شغلی خود اعلام کردند. در رأس همه فعالیت ها، کلرسنجی، بازدید از اماکن اداری و رسیدگی به شکایات، از وظایف روزمره بودند که با نیازهای آموزشی همخوانی داشتند. در مقطع کارشناس ارشد، مدیریت، نظارت بر امور بهداشت محیط و تدریس و تحقیق مهمترین وظایف اجرایی بوده اند.

  نتیجه گیری: فعالیت های اجرایی پرسنل شاغل بهداشت محیط در مقاطع کاردانی و کارشناسی تا حدودی مشابه بوده، و شامل چند فعالیت مشخص می باشد که با نیازهای آموزشی درخواستی آنان همخوانی دارد. پیشنهاد می شود برنامه آموزشی تربیت نیروهای متخصص بهداشت محیط مورد بازنگری دقیق قرار گیرد، و دروس آموزشی با فعالیت های اجرایی و نیازهای آموزشی آنان تطبیق داده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها