• وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 582
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: دانشگاه ها به عنوان یکی از مراکز عمده تولید اطلاعات علمی، نقش مهمی در توسعه ایفا می کنند و لازم است که فعالیت های پژوهش آنها مورد مطالعه قرار گیرد، هدف این تحقیق تعیین وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طی سال های 1372-1381 است.

  روش ها: در یک مطالعه توصیفی، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پایا، روا و مدارک مستند استفاده شد. کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت (210 نفر) دانشگاه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و با بهره گیری از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  نتایج: میزان کل اطلاعات تولید شده اعضا در همه فرم های تولیدی 2956 مورد بوده است. بیشترین تولیدات علمی اعضا به صورت مشارکت در تولید پایان نامه (42.82 درصد) و بالاترین درصد تولیدات در سال های پژوهش متعلق به سال 1380 (16.05 درصد) بوده است. در مجموع، دانشکده پزشکی با 82.8 درصد، بیشترین تولید اطلاعات علمی را داشته است. معتبرترین تولیدات این اعضا یعنی مقاله خارجی توسط 31 نفر (15.2 درصد) و کل 370 مقاله داخلی تولیدی نیز توسط 131 نفر از اعضا (64.5 درصد) تولید شده است. بیست درصد طرح های تحقیقاتی به صورت مقاله ارائه شده اند.

  نتیجه گیری: نتایج تألیف و ترجمه کتب در سطحی نازل و اطلاع رسانی نتایج طرح های تحقیقاتی محدود است. پیشنهاد می شود تسهیلات بیشتری برای چاپ و انتشار مقالات فراهم گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم