• بررسی گواتر و اختلالات عملکرد تیروئید همراه در کودکان دبستانی شهر اهواز، سال 1387

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 687
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: فراوانی گواتر در کودکان دبستانی معیاری جهت ارزیابی گواتر و بطور غیرمستقیم کمبود ید هر منطقه است. این مطالعه جهت تعیین فراوانی گواتر و کارکرد تیروئید در این وضعیت در کودکان دبستانی اهواز انجام شده است.

  روش کار: در این مطالعه توصیفی، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از مدارس ابتدایی اهواز، 1594 دانش آموز از نظر گواتر بررسی شدند. وزن، قد، سن و شاخص توده بدنی  (bmi)مشخص شد. افراد مبتلا به گواتر در کلینیک غدد کودکان پیگیری و آزمایشات عملکرد تیروئید (tft) انجام شد.

  نتایج: از کل 1594 کودک مورد مطالعه، 4.3 درصد (69 نفر) از نظرگواتر درجه 2 مثبت بودند. 40 نفر از این افراد به کلینیک مراجعه و tft انجام شد که تنها 2 مورد نتیجه غیرطبیعی داشتند. یک مورد کم کاری واضح و یک نفر کم کاری تحت بالینی. bmi دو گروه گواتر و سالم و سن افراد مبتلا به گواتر تفاوت معنی داری نداشتند، اما میانگین قد گروه مبتلا به گواتر واضحا از افراد سالم بیشتر بود  (p=0.002).

  نتیجه گیری: اگرچه شیوع گواتر در اهواز هنوز نزدیک به اندمیک است ولی تأثیر قابل توجهی در کارکرد تیروئید و رشد کودکان ندارد. رابطه مستقیم گواتر و قد می تواند به علت سرعت رشد بیشتر و افزایش نیاز به ید باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها