• بررسی اپیدمیولوژیک موارد مثبت hiv ,hbv ,hcv در بیماران مورد جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 610
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: عفونت های منتقله از راه خون خطری بالقوه برای پرسنل پزشکی درمانی می باشد. در بیماران تحت جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی به علت ارتباط مستقیم با خون بیمار، آزمایش های مکرر و ترانسفیوژن فرآورده های خونی شانس انتقال این بیماری ها به دیگران قابل توجه می باشد. ویروس هپاتیت b ,c و ایدز از عوامل مهم و خطرناک برای ایجاد بیماری مزمن و کشنده در بیماران و کارکنان بهداشتی درمانی می باشد که در سال های اخیر مورد توجه کلیه کادرهای درمانی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین میزان فراوانی عفونت های hiv ,hbv ,hcv در این بیماران انجام گردید.

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی کلیه بیمارانی که جهت جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی از سال 1378 تا سال 1382 در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه بستری شده بودند مورد بررس قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های بیماران استخراج گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون x2 و نرم افزار spss مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها: از 6820 بیمار بستری شده در طی سال های فوق 112 مورد ثبت hbv ,hcv مشاهده شد (1.6 درصد) که 89 بیمار (1.3 درصد) آلودگی31 ,hbv  بیمار (0.45 درصد) مبتلا به هپاتیت c بودند (تعداد 8 نفر آلودگی توام hbv ,hcv داشته اند) هیچ مورد مثبت hiv مشاهده نشد. از بین موارد مثبت 76 نفر (67.9 درصد) مرد و بقیه زن بودند، موارد مثبت در افراد خانه دار، بیسواد با سابقه بستری و سابقه عمل جراحی و در محدوده سنی 60-40 سال شایعتر بود. بین سابقه تزریق خون و هپاتیت مثبت ارتباط معنی دار ملاحظه شد (p=0.001). همچنین جراحی غیرقلبی و هپاتیت نیز رابطه معنی دار داشتند (p=0.015). ولی بین سابقه اعتیاد و هپاتیت ارتباط معنی دار دیده نشد. متغیرهای سطح سواد و شغل عوامل خطر محسوب نمی گردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها