• بررسی ارتباط بین آدیپونکتین سرم با لیپپدهای خون و شاخص توده بدنی در زنان دیابتی نوع 2

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 725
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه: آدیپونکتین که acrp30, adipo q, apm1, gbp-28 نیز نامیده می شود، یک پروتئین اختصاصی مترشح از بافت چربی است که کاهش آن همراه با مقاومت به انسولین در تعدادی از مدل های حیوانی گزارش شده است. این مطالعه برای بررسی ارتباط بین آدیپونکتین با لیپیدهای خون و شاخص توده بدنی در زنان دیابتی و سالم انجام گردیده است.

  مواد و روش ها: میزان آدیپونکتین، ldl کلسترول، hdl کلسترول، تری گلیسیرید و کلسترول سرم، در زنان دیابتی (تعداد= 28) و زنان سالم (تعداد= 42) اندازه گیری شد. با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط بین آدیپونکتین با لیپیدهای خون و شاخص توده بدنی در دو گروه تعیین گردید.

  یافته ها: میزان آدیپونکتین در زنان دیابتی 7.29±1.42) میکروگرم در سی سی) کمتر از زنان سالم 10.29±1.93) میکروگرم در سی سی) بود (p<0.01). ارتباط معکوسی بین آدیپونکتین با ldl کلسترول، تری گلیسیرید، کلسترول و شاخص توده بدنی (bmi)، اما ارتباط مستقیمی با hdl کلسترول مشاهده گردید.

  نتیجه گیری: آدیپونکتین دارای خصوصیات ضد آتروژنیکی بوده و افزایش سطح آدیپونکتین با بهتر بودن پروفایل لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2 توأم است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها