• بررسی اثرات آپوپتوزیس القاء شده آپی جنین بر 3 رده سلول سرطانی لنفوسیتی b انسان در in vitro

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 651
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: آپوپتوزیس و یا مرگ سازمان یافته، اصلی ترین مکانیسم در تکامل و هوموستاز بافت های بالغ در جهت حذف سلول های غیرضروری است که القای آن روشی موثر در درمان سرطان می باشد. هدف این مطالعه بررسی القای آپوپتوزیس آپی جنین (apigenin) بر سلول های سرطانی لنفوسیتی b انسان می باشد.

  روش بررسی: در این تحقیق تجربی، 3 رده سلول سرطانی لنفوسیت b انسانی در محیط rpmi1610 بعلاوه 10 درصد سرم جنین گاوی l ,fbs- گلوتامین، پنی سیلین و استروپتومایسین در دمای 37 درجه به مدت 2 روز کشت شدند و سپس با آپی جنین تیمار شدند و توان زیستی سلول ها با روش mtt ارزیابی شد. سپس اثر آپی جنین بر سلول های سرطانی لنفوسیتی b انسان با روش فلوسایتومتری مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها: در روش mtt، سلول های سرطانی لنفوسیتی b انسان در غلظت های 10 و 15 و 20 میکروگرم بر میلی لیتر مرگ سلولی معنی داری را نسبت به گروه های شاهد نشان دادند (p<0.01). ارزیابی فلوسایتومتری اختلاف معنی داری را بین سلول های آپوپتوتیک سه رده نشان داد و 48 ساعت زمان مناسبی برای القای آپوپتوز بود.

  نتیجه گیری: در این مطالعه، برای اولین بار خواص ضدسرطانی آپی جنین و القای آپوپتوز آن بر سلول های سرطانی لنفوسیت b در in vitro مشخص گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها