• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 531
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: پرفشاری خون یکی از مهم ترین عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی است که از سن 50 سالگی به بعد شیوع آن به ازای هر 10 سال، 10% افزایش می یابد.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین علل عدم کنترل فشارخون در افراد بالای 65 سال انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه مشاهده ای از نوع مورد-شاهدی در سال 1382 بر روی 200 بیمار بالای 65 سال با تشخیص قبلی پرفشاری خون که جهت معاینه نهایی، برای سفر حج به درمانگاه امین اصفهان مراجعه کرده بودند انجام شد. بیماران بعد از معاینه و اندازه گیری فشارخون طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی به دو گروه، افراد با فشارخون کنترل شده (شاهد) و افراد با فشارخون کنترل نشده (مورد) تقسیم و پرسش نامه مربوطه برای آنها تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و تی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: میانگین سنی گروه مورد 5.2±70.7 و گروه شاهد 4.9±69.5 سال بود. کمتر از یک دوم افراد گروه مورد داروی ضد فشارخون مصرف می کردند که 87.5% آنها زیر نظر پزشک درمان می شدند و 12.5% خوددرمانی می کردند. از این تعداد 25% دارو را منظم مصرف می کردند. از کل بیماران مبتلا 55% علت عدم ادامه درمان را نداشتن انگیزه ذکر کرده بودند. بیماران با فشارخون کنترل شده دانش و عملکرد مناسب تری نسبت به گروه مورد داشتند که اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05).

  نتیجه گیری: بیشترین علت عدم کنترل پرفشاری خون نداشتن دانش و عملکرد مناسب در مورد رژیم غذایی، فشار روانی، سیگار کشیدن و نیز عدم پیگیری منظم درمان دارویی پرفشاری خون از سوی بیماران است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم