• بررسی روند تغییرات کمی مقالات مربوط به دیابت در فاصله سالهای 1992 و 2002، کمبود تحقیقات در کشورهای در حال توسعه

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 490
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: امروزه دیابت یک مشکل بهداشتی عمده در سراسر جهان است. هدف از این مطالعه، بررسی روند تولیدات پژوهشی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه دیابت و نیز ارزیابی شکاف موجود بین پژوهش در زمینه دیابت و بار تحمیل شده توسط دیابت بر این کشورها است.

  روش بررسی: مقالات منتشر شده در زمینه دیابت در مجلات بین المللی در سالهای 1992، 1997 و 2002  از طریق جستجوی بانک اطلاعاتی pubmed به دست آمد و پس از حذف مقالات کشور آمریکا، سهم کشورهای گوناگون با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی و اقتصادی کشورها محاسبه شد. اطلاعات مرتبط با توزیع جهانی بار بیماری دیابت از مرور متون علمی استخراج شد.

  یافته ها: در سراسر دنیا، میزان رشد تعداد مقالات در طی سالهای 2002-1992، 66.3% بود. مقالات در سال 1992%،83% مقالات در سال 1997 و 76.7% مقالات در سال 2002 مربوط به کشورهای توسعه یافته دارای اقتصاد بازار بود. سهم کشورهای در حال توسعه از 12.3% در سال 1992 به 13.8% در سال 1997 و 19.8% در سال 2002 افزایش یافت. سهم کشورهای در حال توسعه اروپای شرقی هم از 2.2% در سال 1992 به 3.1% و 3.4% به ترتیب در سالهای 1997 و 2002 ارتقا یافت. در سال 2002 تعداد مقالات به ازای هر یک میلیون نفر بیمار دیابت ی بزرگسال (بالای 20 سال) برای کشورهای توسعه یافته دارای اقتصاد بازار و کشورهای در حال توسعه به ترتیب 128 و 7.5 مقاله بود.

   

  نتیجه گیری: اگرچه سهم کشورهای در حال توسعه از مقالات بین المللی مربوط به دیابت در طول سالهای گذشته افزایش یافته است، هنوز فاصله ای چشمگیر بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر تحقیق در زمینه دیابت وجود دارد. با در نظر گرفتن روند رو به افزایش بار ناشی از بیماری دیابت، بخصوص در کشورهای درحال توسعه، افزایش توجه به تحقیقات در زمینه دیابت در این کشورها حیاتی به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها