• تشخیص افتراقی انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار با روش pcr

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 829
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: انتامبا هیستولیتیکا تک یاخته بیماری زای دستگاه گوارش است که طیف وسیعی از علایم بالینی نظیر اسهال خونی تا آبسه آمیبی ایجاد می کند و از نظر شکل ظاهری نمی توان آن را از آمیب غیر بیماری زای انتامبا دیسپار متمایز نمود. به همین منظور تحقیقی جهت شناسایی و تشخیص افتراقی این دو آمیب با روش pcr صورت گرفت.

  مواد و روش ها: در این مطالعه 450 نمونه مدفوع از مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان طالقانی با روش مستقیم و فرمول دترژانت آزمایش شد که جمعاً 5 مورد انتامبا هیستولیتیکا/انتامبا دیسپار گزارش گردید و نمونه مدفوع آنها به آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال گردید. پس از کشت در محیط رابینسون و استخراج dna، واکنش زنجیره ای پلی مراز (pcr) با دو جفت پرایمر اختصاصی گونه از ژن لوکوس 2-1 انجام گرفت و گونه آمیب شناسایی گردید.

  نتایج: آلودگی انتامبا هیستولیتیکا/انتامبا دیسپار با روش مستقیم و فرمول دترژانت 1.1 درصد گزارش شده بود. واکنش pcr با پرایمر فوق در 4 مورد از 5 نمونه مورد مطالعه، قطعه حدود 430 جفت باز را تکثیر نمود و انتامبا دیسپار شناسایی گردید. با روش pcr هر چهار ایزوله مورد بررسی انتامبا دیسپار گزارش گردید. یکی از نمونه ها کشت نشد و از مطالعه حذف شد.

  نتیجه گیری: با توجه به لزوم تشخیص افتراقی انتامبا هیستولیتیکا و انتامبا دیسپار از لحاظ بالینی و اپیدمیولوژی استفاده از روش pcr جهت شناسایی و تشخیص دقیق این دو آمیب مفید می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها