• بررسی امکان جایگزینی میکروسیلیس با پودر سنگ های محلی در مخلوط بتن های خود تراکم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 548
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در سال های اخیر بتن های توانمندی ارائه شده اند که کارآیی و مقاومت آنها فراتر از بتن های معمولی می باشند. برای دستیابی به روانی قابل قبول در بتن های خودتراکم، بایستی بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه آن کاهش یابد. همچنین در مقایسه با بتن معمولی، بتن خودتراکم دارای مقادیر درشت دانه کمتری است که این امر می تواند کاهش در مقاومت فشاری بتن را به همراه داشته باشد. راه حل پیشنهادی، افزایش عیار سیمان است که این امر دارای صرفه اقتصادی نمی باشد. همچنین روند تولید سیمان آلودگی های زیست محیطی بسیاری تولید می کند. از این رو امروزه جایگزینی بخشی از سیمان پرتلند معمولی با مواد پودری جایگزین سیمان به دلیل مزایای اقتصادی، زیست محیطی و فنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مواد پودری مورد استفاده در این پژوهش آزمایشگاهی، میکروسیلیس و سه نوع مختلف پودر سنگ می باشند که به وفور در منطقه آذربایجان یافت می شوند. پودر سنگ چینی، شیشه، گرانیتی به میزان 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم در هر متر مکعب به مخلوط بتن خود تراکم اضافه گردید. بر روی نمونه های ساخته شده آزمایش های مقاومت فشاری، کششی، اسلامپ کوچک و حلقه j انجام گرفت و نتایج این آزمایش ها در این مقاله آورده شده است. با مقایسه میزان مقاومت فشاری و کششی برای هر نمونه از بتن می توان به عملکرد بهتر میکروسیلیس نسبت به سایر پرکننده ها پی برد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها