• تحلیل مدل خرپایی ستون های کوتاه بتن آرمه تحت اثر بارهای دوره ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اعضای ناپیوسته بتن آرمه شامل تیرهای عمیق، ستون های کوتاه، دیوارهای برشی کوتاه و... می باشند. در این اعضا به دلیل حاکم بودن مد برشی بر شکست عضو سازه ای از روش های معمول تحلیل اعضا نمی توان استفاده کرد. مدل خرپایی روشی ساده و مناسب برای تحلیل اعضای سازه ای بتن آرمه دارای نواحی ناپیوسته است. این مدل با ارائه خرپای متناظر با عضو مورد نظر عضو سازه ای را تحلیل می کند. با اینکه مدل خرپایی قادر به پیش بینی ظرفیت باربری و تغییر مکان متناظر با آن در بارهای یکنواخت است، اما در مورد بارهای دوره ای نیازمند به مطالعات بیشتری در این زمینه می باشد. در این تحقیق از 14 نمونه ستون کوتاه که تحت اثر بارهای دوره ای قرار دارند به منظور پیش بینی مقاومت نهایی و تغییر مکان متناظر آن ها استفاده می شود. هدف از این مطالعه سنجش توانایی مدل خرپایی به منظور پیش بینی مقاومت نهایی و تغییر مکان متناظر با آن در اعضای سازه ای مورد مطالعه است. صحت سنجی نتایج تحلیل با نتایج تجربی مطالعات پیشین انجام می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها