• جهش های رایج دودمان زایا در اگزون های 10 و 11 پروتوآنکوژن ret در سرطان مدولاری تیرویید ارثی مبتلایان ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/17
  • تعداد بازدید: 624
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف: سرطان مدولاری تیرویید (mtc) به دو صورت تک گیر یا ارثی بروز می کند. نقش مهم جهش های پروتوآنکوژن ret در پیدایش mtc به خوبی مشخص شده است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع جهش های رایج اگزون های 10 و 11 پروتوآنکوژن ret در افراد مبتلا به mtc و اعضای خانواده آنان در جمعیت ایرانی بود.

  مواد و روش ها: 76 فرد مبتلا به 21 ,mtc نفر از اعضای خانواده آنها به شیوه فراخوان و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. استخراج dna ژنومی از نمونه خون محیطی افراد به روش "نمک اشباع- پروتئیناز  "kانجام گرفت و اگزون های 10 و 11 پروتوآنکوژن ret  با استفاده از روش pcr تکثیر شدند. سپس، محصولات pcr در معرض آنزیم های محدودکننده معین قرار گرفته و الگوی پلیمورفیزم طول قطعات حاصل از عمل آنزیم های محدودکننده روی ژل پلی آکریل آمید بررسی شد.

  یافته ها: با بررسی الگوهای حاصل از 13, rflp جهش در اگزون های 10 و 11 پروتوآنکوژن ret شناسایی شد. از این تعداد، 8 جهش مربوط به کدون 634 (اگزون 11) و 5 جهش مربوط به کدون 618 (اگزون 10) بود. تعداد جهش ها در افراد بیمار 12 مورد و در اعضای خانواده آنان 1 مورد بود.

  نتیجه گیری: شیوع جهش در اگزون های 10 و 11 پروتوآنکوژن  ret در بیماران ایرانی مبتلا به mtc و اعضای خانواده آنان نسبتا بالا است (13.4%).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها