• مطالعه فعالیت ضد کاندیدایی عصاره اتانولی جعفری مکزیکی (tagetes minuta) بر ضد ایزوله های کاندیداآلبیکنس حساس و مقاوم به فلوکونازول

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/17
  • تعداد بازدید: 463
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: بررسی اثر ضد کاندیدای جعفری مکزیکی بر روی گونه کاندیداآلبیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول.

  روش بررسی: به این منظور عصاره الکلی از پیکره رویشی این گیاه به روش خیساندن (مسراسیون) تهیه و در شرایط خلاء تغلیظ شد. رقت های مختلف عصاره پس از مجاورت با مخمرهای مقاوم و حساس به فلوکونازول به محیط کشت اضافه و اثرات ضدقارچی آنها ارزیابی گردید.

  یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره ضدقارچی بر روی گونه کاندیداآلبیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول موثر است. مقادیر غلظت بازدارندگی از رشد گونه حساس به فلوکونازول کاندیداآلبیکنس 34.5 میکروگرم بر میلی لیتر و گونه مقاوم به فلوکونازول 69 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. نتایج این مطالعه بیان می کند که این گیاه ارزش بالقوه در مهار کاندیداآلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی را دارد.

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر، عصاره گیاهی جعفری مکزیکی بیشترین تاثیر ضدقارچی را علیه ایزوله های مقاوم به فلوکونازول در مقایسه با ایزوله های حساس به فلوکونازول نشان داد. استفاده گسترده از داروهای ضدقارچی به ویژه ترکیبات ازول در درمان کاندیدیازیس حاد منجر به مقاومت در گونه های کاندیدا شده است؛ از این رو استفاده از تست های مناسب ضدقارچی قبل از انتخاب داروی مناسب برای هر یک از عفونت های ذکر شده ضروری است که این امر منجر به کاهش مقاومت های ثانویه و انتخاب پروتکل های درمانی مناسب می گردد. با توجه به نتایج به دست آمده در مورد اثر مهاری عصاره فوق بر روی رشد ایزوله های کاندیداآلبیکنس این عصاره به عنوان منبع ضدقارچی موثر در کنترل کاندیدیازیس به شمار می رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها