• گزارش یک مورد واریاسیون نادر درباره شریان گلوتئال تحتانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 433
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شریان گلوتئال تحتانی بزرگترین شاخه تنه قدامی شریان ایلیاک داخلی است که ناحیه گلوتئال و خلف ران را خونرسانی می کند. این شریان لگن را در زیر لبه تحتانی عضله پیریفورمیس ترک کرده و به داخل سطح عمقی عضله گلوتئوس ماگزیموس فرو رفته و به سمت ران حرکت می کند. واریاسیونهایی در رابطه با محل خروج شریان گلوتئال تحتانی مانند مشترک بودن تنه شریانهای فوقانی و تحتانی، عبور شریان فوق از بین عضله پریفورمیس و جدا شدن هر یک از شریانهای پودندال داخلی، گلوتئال تحتانی و فوقانی به طور جداگانه از تنه شریان ایلیاک داخلی گزارش شده است. در این مورد خاص محل خروج شریان گلوتئال تحتانی در کفل، از بالای عضله پیریفورمیس است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها