• بررسی تاثیر آرماتورهای عرضی بر شکل پذیری اعضای خمشی بتن مسلح با بتن مقاومت بالا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 807
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آرماتورهای عرضی بر روی شکل پذیری اعضای خمشی بتن مسلح با بتن مقاومت بالا می باشد. امروزه استفاده از بتن با مقاومت بالا در ساخت قطعات بتنی به دلایل افتصادی و فنی در حال افزایش است. در مناطق زلزله خیز مساله مهم در طراحی اعضای خمشی بتن مسلح با بتن مقاومت بالا، داشتن قابلیت شکل پذیری این اعضاء است بطوریکه بخش قابل توجهی از انرژی زلزله جذب گردد تا از شکست برشی و یا تخریب قابل توجه عضو پس از تسلیم آرماتورهای مسلح کننده جلوگیری شود. بنابراین پیش بینی شکل پذیری اعضاء باید تا حد امکان دقیق تر باشد. در این تحقیق برای تعیین میزان تاثیر فاصله آرماتورهای عرضی بر شکل پذیری، 3 تیر دارای خاموت با فواصل مختلف توسط نرم افزار ansys مدل سازی شده و تحت دو بار متمرکز فزاینده یکنوا تا مرحله خرابی تیر بارگذاری شده و میزان شکل پذیری آنها با یکدیگر مقایسه گردیده است. جهت صحت سنجی، نتایج یکی از نمونه های تیر مدل سازی شده با یک نمونه تیر آزمایشگاهی مقایسه گردیده و قابل قبول بودن آن نشان داده شده است. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهد که فاصله آرماتورهای عرضی بر شکل پذیری و نوع ترک خوردگی اولیه و نهایی تیر تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها