• مقایسه میزان ریزنشت چهار ماده کلتوزول، سیمان پرتلند، آمالگام و ام تی آ در ترمیم پرفوریشن فورکا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 505
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: پیش آگهی موفقیت درمان در دندان هایی که تحت درمان ریشه قرار گرفته اند، در مواردی که پرفوریشن رخ می دهد، بسیار پایین می آید چرا که این عارضه باعث تخریب پریودنتال می شود. بنابراین سیل کردن پرفوریشن اهمیت بسیار بالایی در ترمیم ناحیه دارد. رطوبت، خونریزی، عدم دسترسی مناسب و حفره بدون کف باعث می شود که ترمیم پرفوریشن به مشکل بزرگی تبدیل شود که حفظ یا عدم حفظ دندان را تحت الشعاع قرار می دهد. هدف از این مطالعه بررسی و انتخاب ماده مناسب تر جهت بستن پرفوریشن های کف فورکا می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی هفتاد دندان مولر مندیبل انسان سالم یا با حداقل پوسیدگی با ریشه های متباعد و ناحیه فورکای دست نخورده جمع آوری شد. پس از تهیه حفره دسترسی استاندارد و گرفتن قالب از دندان ها، پرفوراسیون در کف فورکای دندان ها، به طوری که دندان ها در دست نگه داشته شدند، توسط فرز استاندارد موازی محور طولی دندان ایجاد شد. دندان ها به چهار گروه آزمایش 15 تایی (a4-a3-a2-a1) و دو گروه کنترل مثبت و منفی پنج تایی (b2-b1) تقسیم شدند. نواحی پرفوره چهار گروه آزمایش توسط ام- تی – آ، آمالگام، سیمان پرتلند و کلتوزول ترمیم گردید. حفره دسترسی تمام دندان ها توسط کلتوزول ترمیم شد. سپس دندان ها به مدت24  ساعت (پنج سیکل) در دستگاه ترموسایکلینگ قرار گرفتند و بعد همه نواحی خارجی دندان ها به جز یک میلی متری اطراف پرفوریشن توسط دو لایه لاک ناخن پوشیده و به مدت 24 ساعت در محلول فوشین 2% قرار گرفتند. لازم به ذکر است که در گروه کنترل منفی هیچگونه حفره ای ایجاد نشد. سپس از دندان ها توسط دستگاه برش، section تهیه شد و زیر استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی (x25) بررسی گردید. اعداد بدست آمده توسط مقیاس استاندارد به میلی متر تبدیل شدند. داده ها توسط آمار توصیفی lsd, anova آنالیز شدند.

  یافته ها: در گروه کنترل مثبت رنگ در تمام نواحی پرفوریشن به صورت کامل نفوذ کرده بود. در حالی که در گروه کنترل منفی هیچ گونه ریزنشتی مشاهده نشد. ام – تی – آ کمترین میزان ریزنشت را داشت که این اختلاف با سه ماده دیگر از لحاظ آماری معنی دار بود. در این مطالعه بیشترین میزان ریزنشت در گروه ترمیم پرفوریشن با کلتوزول دیده شد که با آمالگام و ام – تی – آ اختلافش از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.01). بعد از ام–تی–آ کمترین میزان ریزنشت در نمونه های ترمیم شده با آمالگام دیده شد که اختلافش از نظر آماری با سیمان پرتلند معنی دار نبود. سیمان پرتلند هم در درجه سوم قرار داشت که اختلاف آن با گروه ترمیم با ام– تی – آ از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.01). ولی با آمالگام و کلتوزول از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری: گروه ترمیم شده با ام – تی – آ کمترین میزان نفوذ رنگ را نشان داد. در این مطالعه بیشترین میزان ریزنشت در گروه ترمیم با کلتوزول دیده شد. آمالگام در این مطالعه از نظر ریزنشت بعد از ام – تی – آ قرار داشت و بعد از آن سیمان پرتلند در رتبه سوم میزان ریزنشت قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها