• تأثیرات متغیرهای مالی بر قیمت سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 502
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهمترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر متغیرهای مالی بر قیمت سهام و سیاست تقسیم سود در 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1385-1390 به روش داده های ترکیبی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد با سیاست تقسیم سود رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین فرصت های سرمایه گذاری با سیاست تقسیم سود رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری با سیاست تقسیم سود رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین جریان نقد آزاد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری یافت نشده است. این یافته ها می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها