• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/06/12
  • تعداد بازدید: 928
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مصرف بی رویه سوخت های فسیلی در جهت تامین نیازهای بشر رو به رشد موجب بروز مشکلات عدیده ای در زیست محیط گشته است. محدودیت، تجدیدناپذیری و همچنین پی آمدهای سوء استفاده از منابع طبیعی و نیز نتایج غیر بهداشتی ناشی از آن نگرانی های بشر را در زمینه تخریب محیط زیست در مقیاس ملی و جهانی روزافزون نموده است. از سوی دیگر با توجه به این که 30% آلودگی محیطی ناشی از مراحل ساخت، راه اندازی و بهره برداری اماکن احداثی به دست بشر می باشد. از این رو تمام تلاش پژوهشگران و مهندسین در جهت کاهش مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی پاک در جهت ارتقاء سطح کیفیت زندگی و پایداری محیط زیست می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و روش های استفاده از انرژی تجدیدپذیر به عنوان انرژی جایگزین، در جهت ارتقاء سطح کیفیت زندگی می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، کتاب ها و اسناد موجود در این زمینه استوار می باشد. در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش به مقایسه عوارض ناشی از مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر می پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها