• (راهکارهای ساماندهی اغتشاشات بصری سیما و منظر شهری با تاکید بر هویت بخشی، خلق جذابیت و خاطره انگیزی) نمونه موردی: باغ شهر تاریخی مراغه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/06/12
  • تعداد بازدید: 1191
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه نازیبایی، ناهمگونی و اغتشاشات بصری در چهره شهرها به بخش جداناپذیر سیما و منظر شهری  بدل شده است و چنان تار و پود فضای شهر را به سلطه گرفته که انتظار زیبایی، جذابیت، نشاط و سرزندگی آرزویی دست نیافتنی شده است. این پژوهش در راستای بررسی آلودگی بصری بر فضای شهری و راهکارهای ساماندهی آن با تاکید بر هویت بخشی، خلق جذابیت و خاطره انگیزی شکل گرفته است. بررسی های مقدماتی و مطالعات نظری به ساختن فرضیه ای با مضمون زیر انجامد:

  1. بین آلودگی، ناهمگونی و اغتشاشات بصری شهری و جذابیت و سرزندگی شهری ارتباط وجود دارد؛

  2- ارتقای کیفیت، زیبایی بصری و هویت بخشی فضاهای عمومی موجب افزایش سرزندگی شهری می شود.

  سپس در چارچوب فرآیند طرح مبانی نظری، مفاهیم سیما و منظر شهری، گرافیک شهری، ابعاد اغتشاشات بصری (رنگ، نور، دیداری، نمادی)؛ هویت شهری، رضایت مندی و خاطره انگیزی تبیین و با ایجاد روابط علی و معلولی، مدل تحلیلی پژوهش تدوین و در ادامه نمونه موردی (باغ شهر تاریخی مراغه) بررسی و محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید. پس از طرح پرسشنامه جهت بررسی اهداف، فرضیات و سوالات پژوهش و تجزیه و تحلیل آن، نتایج حاکی از وجود رابطه بین آلودگی بصری و جذابیت و خاطره انگیزی فضای شهری و همچنین اثبات فرضیات تحقیق داشت و پس از جمع بندی نهایی پیشنهادات تحقیق در سه سطح خرد، میانه و کلان به صورت طرح اهداف، راهبرد و سیاست جهت ساماندهی آلودگی بصری و ارتقای کیفیت زیبایی شناسی محیط مطرح گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها