• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/06/12
  • تعداد بازدید: 602
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در دوران معاصر و همزمان با افزایش قیمت سوختهای فسیلی و نیز پرداختن به توسعه همه جانبه، معماری با توجه خاص به مباحث اقلیمی و تفکرات توسعه پایدار، مورد توجه خاص جوامع آکادمیک و دانشگاهی معماری، واقع شده است. هدف پژوهش حاضر بیان مولفه های شاخص توسعه پایدار و طراحی اقلیمی در معماری و نحوه تاثیرگذاری آن در طراحی معماری بوده است. ادبیات پژوهش و معیارهای پایداری و توسعه پایدار مرتبط با طراحی اقلیمی در اصل مقاله بحث شده است. اندیشه های توسعه پایدار و طراحی اقلیمی متناسب با صرفه جویی در مصرف منابع، طراحی بر اساس چرخه حیات، و طراحی انسانی با زیرفصلهای شاخصه های مورد بررسی، مورد تاکید قرار گرفته است. روش تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای، صورت گرفته است. نتایج تحقیق نمایانگر چهارچوب مفهومی طراحی پایدار اقلیمی و جلوگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی- کالبدی- اجتماعی در خلق شکل و فرم معماری بوده است. از نتایج حاصل از تحقیق می توان در آموزش و نیز ساخت و ساز با تفکر معماری پایدار اقلیمی بهره برد. از اهداف نهایی توسعه پایدار نیز بالا بردن سطح کیفیت زندگی انسان و نسل های حال و آینده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها