• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/05/08
  • تعداد بازدید: 527
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله نگاهی خواهیم داشت، به عقایدی در مورد زیست پذیری و دوام. این دو مفهوم اخیرا از نظر سیاسی و سیاست گذاری اهمیت خاصی پیدا کرده اند. با تاکید به تاریخچه طولانی عقاید، مفاهیم و تجارب، فکر فعلی به سوی رویکردهای جامع که تایید کننده جایگاه طراحی در اقتصاد سیاسی وسیع تر باشد متمایل است. در شهرسازی حقیقی، چندین عامل در سیستم تدارکات و نیز نیاز به انعطاف پذیری و تنوع در هدایت ساخت شهرها مدنظر قرار گرفته است. در شهرسازی یکپارچه، به یکپارچگی بیشتر در کارهایی که طراحان و معماران آنها را جدا از هم می شناسند شناخته شده است. در دوام، وابستگی های متقابل میان موضوعات موثر بر محیط  و عدالت اجتماعی و اقتصاد شناخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها