• خیابان انسان مدار، خیابان شهر فردا (نمونه موردی خیابان چهار باغ اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/05/08
  • تعداد بازدید: 663
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  قرار گرفتن در عصر مدرنیته و افزایش سریع جمعیت و رشد شهرنشینی، شهرها را به کانون تجمع های انسانی و فعالیت های مختلف و متنوع تبدیل نموده و آنها را به کمبود فضاهایی انسان مدار در جهت ارتباطات سالم انسانی که در آن انسان بتواند اوقات فراغت خود را سپری کند روبرو نموده است. امروزه از کیفیت عرصه های شهری، فضاهای شهری و پیاده راه ها کاسته شده و اولویت با وسایل نقلیه موتوری است در حالی که عرصه های شهری مهمترین گزینه برای برقراری تعاملات اجتماعی هستند که این موضوع نامیده انگاشته شده است. به طوری که کمبود و نبود کیفیت در خیابان ها منجر به تضعیف حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان شده است و دارای تاثیر منفی بر روح و روان شهروندان گشته اند. به همین جهت تحقیق پیش رو در جهت بررسی خیابان چهار باغ به عنوان یکی از خیابان هایی که دارای پتانسیل تبدیل به یک خیابان انسان مدار است می باشد. این تحقیق به این پرسش پاسخ خواهد داد که: آیا خیابان چهارباغ ارتباط مطلوب را با انسان به عنوان استفاده کننده از آن برقرار می نماید؟ این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است، و در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که خیابان چهارباغ دارای مولفه های تبدیل به یک خیابان انسان مدار می باشد و حتی شاید بتوان گفت که هم اکنون هم این قابلیت را دارا است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها