• اهمیت کنه های شکارگر در راستای توسعه پایدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/05/08
  • تعداد بازدید: 668
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  توسعه پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. حفظ محیط زیست نیز یکی از مهمترین شاخص های رشد و توسعه اجتماعی پایدار است و امروزه اهمیت محیط زیست سالم و ضرورت تلاش برای حفظ آن بر کسی پوشیده نیست، در این میان گونه های شکارگر و پارازیت کنه ها با تغذیه از کنه ها و حشرات گیاهخوار سبب تعادل طبیعی در اکوسیستم ها می شوند. بنابراین شناسایی فون کنه های شکارگر جهت برنامه ریزی تکمیلی جهت مدیریت و حفاظت گیاهان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با توجه به اینکه خانواده raphignathidae در کنترل بیولوژیک نقش مهمی دارند و می توان آنها را به عنوان عامل کنترل مفید در خاک در نظر گرفت، فون کنه های شکارگر خانواده raphignathidae در مراتع و سراب های استان همدان بررسی گردید. نمونه برداریها در طی سال های 1392-1391 انجام شد. به این منظور، نمونه ها با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و به طور مستقیم در محیط هویر قرار داده شدند. در این بررسی، در مجموع 5 گونه متعلق به جنس raphignathus شناسایی شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. همچنین raphignathus africanus با %55 بیشترین فراوانی نسبی را در بین گونه های شناسایی شده داشته است و می توانند در برنامه های کنترل آفات مورد استفاده قرار گیرند. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها