• مدلسازی تعادل ایزوبار ترمودینامیکی مایع- بخار ترکیب استون و اتانول با استفاده از معادله حالت prsv2

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/03/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/03/07
  • تعداد بازدید: 940
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه محققین هر روز بالغ بر صدها نوع ماده جدید را سنتز می کنند که بدست آوردن خواص ترمودینامیکی و تعادلی این مواد با استفاده از انجام آزمایش های تجربی امری ناممکن است، به همین دلیل با به وجود آمدن نرم افزارهای مدلسازی مختلف و با در دست بودن روابط ترمودینامیکی، می توان خواص تعادلی و ترمودینامیکی را تا حد زیادی نزدیک به واقعیت پیش بینی کرد. معادلات حالت مختلفی در چند سال اخیر جهت پیش بینی خواص ترمودینامیکی و تعادلی ترکیب های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند که معادله حالت  prsv2که مدل اصلاح شده ای از معادله حالت پنگ رابینسون می باشد، اخیرا به طور گسترده ای جهت پیش بینی رفتار تعادل ترمودینامیکی ترکیب هایی چندتایی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این تحقیق سعی بر آن شده است که مزایای مدل سازی تعادل مایع- بخار استون و اتانول با استفاده از معادله حالت prsv2 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج مدلسازی ایزوبار رابطه ای خطی برای پارامتر برهم کنش دوتایی بر حسب دما برای ترکیب استون و اتانول را بدست آورد که هم خوانی خوبی با مطالعات گذشته داشت و از دقت بهتری برخوردار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها