• بررسی وضعیت میدان تنش موثر بر دگرریختی سازند مخزنی مزدوران، خاور کپه داغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/01
  • تعداد بازدید: 356
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آگاهی از وضعیت تنش زمین ساختی امروزی در اکتشاف و تولید نفت یک مسئله بسیار ضروری می باشد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تنش موثر بر دگرریختی سازند مخزنی مزدوران به عنوان مهم ترین سنگ مخزن شمال خاوری ایران می باشد. برای رسیدن به این مهم از داده های میدانی مانند: درزه ها، شکستگی های هم یوغ و گسل ها (نرمال، معکوس، امتداد لغز) استفاده گردیده است. موقعیت محورهای اصلی تنش (1σ،2σ،3σ) با استفاده از روش برگشتی محاسبه گردید که بر این اساس محور اصلی تنش افقی موثر بر سازند مخزنی مزدوران n025±20° می باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم