• بررسی کفایت آیین نامه 2800 در تحلیل دینامیکی طیفی برای سازه های بلند مرتبه درحوزه نزدیک گسل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/01
  • تعداد بازدید: 578
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اینکه استاندارد 2800، در استفاده از روش استاتیکی معادل، محدودیت قائل شده است، استفاده از تحلیل دینامیکی برای برخی سازه ها اجتناب ناپذیر است. اگر به جای تاریخچه تغییر مکان، فقط مقادیر ماکزیمم ناشی از مودهای مختلف در گرفته شود تحلیل دینامیکی سازه ها به مقدار قابل ملاحظه ای ساده می شود. از این رو استفاده از روش تحلیل دینامیکی طیفی مناسب تر به نظر می رسد. ولیکن از آنجا که در روش تحلیل دینامیکی طیفی پارامتر فاصله از گسل دخیل نیست، بررسی کفایت این روش در حوزه نزدیک از گسل ضروری است. بدین منظور باید بررسی نمود که آیا سازه طرح شده با استفاده از تحلیل طیفی قادر به تحمل زلزله های به مقیاس در آمده تا شتاب g0.35 می باشند. در این تحقیق سازه فولادی 15 طبقه که بارگذاری لرزه ای آن با استفاده از طیف طرح استاندارد 2800 انجام شده، مورد مطالعه قرارگرفته است. آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی با استفاده از شتاب نگاشت های مختلف در حوزه دور و نزدیک صورت گرفته و پاسخ ها تغییرمکان جانبی و نسبی برای طبقات مختلف محاسبه شده و با مقادیر مجاز آیین نامه مقایسه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها