• معیارهای محله پایدار و نقش آن در توسعه پایدار شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/01
  • تعداد بازدید: 741
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  محله رکن اصلی کالبد شهری است و آینده تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی بسیار زیادی به حفظ واحد محله دارد. با وجود محله هاست که زندگی در بزر گترین شهرها می تواند دلپذیر و انسانی باشد. در طول قرن بیستم، استفاده از ایده محله مسکونی، محور بسیاری از نظریه های جدید شهرسازی قرار گرفته و برای رویارویی با مشکلات گوناگون شهری از قبیل مسائل مدیریتی، روابط اجتماعی و انسانی، مسائل بهداشتی و رفاهی و هم چنین ابعاد معنایی و هویتی، از این ایده استقبال شده است. توسعه پایدار بطور فزاینده ای به یک عنصر مهم در برنامه ریزی مناطق شهری تبدیل شده است. معیارهای پایداری محلات آینه ای برای تجزیه و تحلیل پایداری شهرها برای سطوح بالاتر هستند که شامل جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. رسیدن به پایداری به صورت کامل نیازمند استراتژی مناسب در عرصه کلان و برنامه و اقدام محلی در عرصه خرد سیستم های شهری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها