• تاثیر طراحی فرهنگسرا در پایداری هویت اجتماعی جوانان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/20
  • تعداد بازدید: 1927
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شهرنشینی یکی از پدیده هایی است که در دهه های گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است. فرایند شهری شددن فرایندی تناقض آمیزاست که پیامدهای مثبت و منفی به دنبال داشته است. با توجه به گسترش شهرنشینی سرعت، پویایی و تخصصی شدن فعالیتها، تقسیم کار اجتماعی، رشد سریع جمعیت و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری در عصرحاضر سبب شده که نفوذ هرکدام از حوزه های یاد شده در ساختار ارگانیکی شهر پیامدهایی از قبیل پرنگ شدن تاثیر هنجارهای رسمی بر روابط اجتماعی را به همراه داشته است که این مسئله بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهری را لازم ساخته است. در این شرایط نیازمند فضایی هستیم که این نیازها را برطرف کند لذا با شکل گیری فرهنگسراها و آموزش امور اجتماعی و فرهنگی در راستای اتلای توسعه هویت اجتماعی و شهرنشینی این هدف مشخص می شود. در این مقاله سعی شده است نگرش توجه مسئولان به چگونگی کیفیت طراحی فضایی و کالبدی فرهنگسرا و ارائه راهکارهایی در این زمینه در جهت بهبود و ارتقا هدف موردنظر می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحلیلی و توصیفی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و استدلال منطقی می باشد. از این مقاله میتوان نتیجه گرفت که پویایی فضا، معماری و مکان گزینی بهینه فرهنگسرا تاثیر به سزایی در رشد شناخت ساکنین شهر در برقراری تعامل اجتماعی و اشاعه فرهنگ دارد که در پی آن آرامش روحی روانی و معنوی جوانان و به دنبال ان پایداری هویت اجتماعی جوانان را در بر خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها