• بررسی وجود میان کنش آلفا 1-آنتی تریپسین و لیپوپروتئین های با دانسیته کم در سرم انسان «چشم اندازی به ارتباط بیماری های کبد و قلب»

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 399
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: آلفا 1-آنتی تریپسین (aat) یکی از آنتی سرین پروتئازهای مهم پلاسماست. apob100 هم آپوپروتئین موجود در لیپوپروتئین با دانسیته کم (ldl-c) می باشد، که به عنوان یک واسطه در اتصال و برداشت ldl-c توسط بافت ها اهمیت دارد، بخشی از aat و apob100 می تواند در سرم به هم متصل شده و سپس در برداشت ldl-c توسط بافت ها موثر باشد. هدف این پژوهش میزان بر هم کنش این دو پروتئین در سرم بیماران قلبی و مبتلایان به نقص aat بود؛ که می تواند چشم اندازی به درک صحیح تر ارتباط بیماری های قلب و کبد باشد.

  مواد و روش ها: برای بررسی میان کنش aat و ldl-c و تشکیل کمپلکس، 21 نمونه سرم انسانی تهیه و همه نمونه ها بروش الکتروفورز کانونی و با استفاده از سرم های استاندارد aat تعیین فنوتیپ شدند. سپس در این نمونه ها میزان ldl-c و سایر چربی ها به روش آنزیماتیکی و فعالیت aat سرم به روش اسپکتروفتومتری با استفاده از آنزیم تریپیسین و سوبسترای بنزوییل آرژینین پارانیتروآنیلید (bapna) اندازه گیری شد. برای تایید وجود کمپلکس aat-ldl-c در نمونه های سمر با میزان ldl-c های مختلف و فعالیت های متفاوت aat از روش الایزای ساندویچی با به کارگیری آنتی بادی های ضد apob و aat استفاده شد.

  یافته ها: تشکیل کمپلکس aat-ldl در نمونه های سرم با فنوتیپ طبیعی و غیرطبیعی aat با مقادیر مختلف تایید گردید میانگین میزان جذب کمپلکس در کل نمونه ها 65% بود. این امر حاکی از آن است که حداقل بخشی از aat و ldl توانسته اند با غلظت قابل قبولی با هم میانکنش داشته باشند.

  نتیجه گیری: با توجه به این که با روش فوق شواهدی دال بر وجود کمپلکس و به عبارتی کنش بین ldl-c و aat بدست آمد، با مطالعات بیشتر می توان پیش بینی کرد که aat می تواند با ldl-c به عنوان عامل خطر بیماری های قلبی به نوعی مرتبط باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها