• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/21
  • تعداد بازدید: 601
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عملکرد دوامی مصالح سنگدانه ای در برابر عوامل محیطی مانند تهاجم های شیمیایی، تر و خشک شدگی های پی در پی و ذوب و یخبندان به صورت گسترده با استفاده از آزمون سلامت سنگدانه پیش بینی می شود. طریقه کلی این آزمون بر پایه تر و خشک شدگی نمونه در محلول های حاوی نمک سولفات و نهایتاً محاسبه درصد افت وزنی مصالح سنگدانه ای در اثر اعمال 5 سیکل تر و خشک شدگی استوار است. در چگونگی انجام آزمون، استانداردهای معتبر دستورالعمل های متفاوتی ارائه کرده اند. در این بین سه استاندارد astm 88، en 1367-2 و aashto جامعیت بیشتری دارند. در پژوهش حاضر روش های مختلف انجام این آزمایش شرح داده خواهد شد و در آخر نیز این روش ها با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها