• بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط آب و هوایی شهرستان رامهرمز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/26
  • تعداد بازدید: 421
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور تعیین رابطه بین عملکرد دانه و اجزایی آن در تراکم های 200، 300، 400 و 500 بوته در هر مترمربع و رقم های گندم مرودشت، چمران و زاگرس، آزمایشی در سال زراعی 94-1395 در مزرعه آزمایشی بصورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در هنرستان کشاورزی شهرستان رامهرمز انجام گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که بین تراکم ها و رقم ها از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. بیش ترین عملکرد دانه در تراکم 500 بوته در مترمربع با 5421 کیلوگرم در هکتار و بهترین رقم رقم چمران با عملکرد 4675 کیلوگرم در هکتار بود. رقم چمران بیش ترین شمار سنبله در هر مترمربع، وزن هزار دانه و عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. در حالی که بیش ترین شاخص سطح برگ، بلندترین ارتفاع بوته و بیش ترین عملکرد بیولوژیکی در رقم مرودشت به دست آمد. هم چنین بیش ترین شمار سنبله و شاخص برداشت نیز برای رقم چمران بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم