• مروری بر مدل های مختلف کودآبیاری سطحی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/26
  • تعداد بازدید: 690
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیشرفت تکنولوژی سبب توسعه روش های مختلف آبیاری تحت فشار شده لیکن، هنوز هم بخش زیادی از اراضی کشاورزی به صورت ثقلی آبیاری می شوند همچنین در اغلب نقاط ایران آبیاری به روش سطحی با راندمان پایین انجام می گردد راندمان پایین سبب توزیع غیر یکنواخت و هدر رفت مناب آب و به تب آن انتقال کودها و سایر املاح به مناب آب سطحی و زیرزمینی می شود بنابراین مطالعوه بر روی نحوه و میزان توزیع کود در مزرعه به روش کودآبیاری سطحی برای جلوگیری از هدر رفت کود و مصرف بی رویه آن ضرورت دارد. عدم یکنواختی عوامل موثر بر آبیاری سطحی در طول زمان و مکان سبب پیچیدگی ذاتی مطالعه این روش ها شده است. بنابراین این پیچیدگی، ناخواسته به مطالعات کودآبیاری سطحی نیز انتقال خواهد یافت البته با توسعه روش های مختلف حل عددی و افزایش کاربرد ماشین های محاسب و رایانه ها، تا حدی از مشکلات مذکور کاسته شده است تاکنون مطالعات مختلفی در رابطه با مدل های کود آبیاری سطحی انجام گرفته است اطلاع از این مدل ها و آگاهی از فرضیات مقدماتی هر یک برای انجام هرگونه پژوهش جدید و یا عملیات کاربردی در این زمینه ضروری است بنابراین در این مقاله مروری بر کودآبیاری سطحی شامل مبانی، معرفوی مدل های مختلف و ارائه پارامترهای ارزیابی آن ها صورت گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها