اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/30
  • تعداد بازدید: 545
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و هدف: مدیریت شهری عبارت است از؛ پذیرش و فهم مسئولیت مداوم برای رسیدن به یک سری اهداف مشخص که خود منتهی به یک هدف اصلی می باشد. هدف مدیریت شهری، پیاده نمودن طرح ها و برنامه هایی که در فرآیند برنامه ریزی شهری به آن ها پرداخته شده است و نحوه اجرا و بازبینی آن ها با توجه به پویایی و تحولات شهری می باشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر درصدد شناسایی این مسئولیت در مورد این است که چه کاری باید انجام شود و چگونه یک نظام دهی مناسب برای این کار صورت گیرد. در راستای نیل به این هدف از روش های کتابخانه ای و اسنادی و هم چنین شیوه های تحلیلی استفاده شده است. یافته ها: به استناد پژوهش های انجام شده، موازات رشد و توسعه شهری وظایف شهرداری ها به عنوان نهادهای حکومت محلی رو به افزایش است و شهری شدن ایجاب می کند که نگرش جدیدی را نسبت به مدیریت شهری ارائه نمائیم. تجربه حیات شهری در ایران با توجه به داشتن پیشینه زندگی شهری از کارایی بالایی برخوردار نیست به همین دلیل رشد شهرگرایی و شهرنشینی و هدایت مناسب شهرها نیازمند شیوه ای مناسب از مدیریت شهری اند که بتواند به دور از هیاهو و جنجال، در اداره شهرها موفق عمل نمایند و فرآیند شهری شدن در جهان امری همگانی و ضرورت اجتناب ناپذیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. نتیجه گیری: بطور کلی مدیریت شهری باید شامل موارد؛ اتخاذ یک دید وسیع و همه جانبه نگر، پیگیری اهداف و تعیین نیازها و امکانات، احساس مسئولیت باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها