• ارزیابی عملکرد شهرداری اراک با فرایند csf و تکنیک ahp

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/30
  • تعداد بازدید: 420
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد شهرداری اراک در سال 1393 می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی می باشد. برای این منظور ابتدا هفت محور بر اساس برنامه تفصیلی مشخص و با روش ahp وزن دهی شد. سپس فعالیت های بحرانی هر محور بر اساس csfتعیین، و به ازاء هر فعالیت بحرانی یک شاخص تعریف گردید؛ و در نهایت برای هریک از شاخص ها یک امتیاز داده شد. خودارزیابی بدست آمده با ارائه مستندات به استانداری مرکزی بررسی و امتیاز کارشناسی به ثبت رسید و جهت ارزیابی نهایی توسط سامانه مدیریت عملکرد سازمان وزارت کشور امتیاز نهایی اختصاص پیدا کرد. نتایج نشان داد محورهای حمل و نقل، شهرسازی، برنامه ریزی، فرهنگی و عمرانی توانسته اند حداکثر امتیاز را کسب کردند. در این بین محورهای مالی و اداری و خدمات شهری گر چه در شرایطی مطلوبی به سر می برند ولی حائز حداکثر امتیاز نشدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها