• شناسائی و طبقه بندی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت خدمات رفاهی کارکنان بر اساس مدل کانو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/16
  • تعداد بازدید: 217
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه چالش سازمان ها در حوزه منابع انسانی جذب، تعالی و نگهداشت سرمایه انسانی است. یکی از انتظارات نظام نگهداری کارکنان، هماهنگی خدمات و اقداماتی است که در جهت رفاه حال کارکنان ارائه می شود تا باعث رضایت آنان شود. به همین منظور هدف پژوهش حاضر شناسائی و طبقه بندی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت خدمات رفاهی مورد انتظار کارکنان شرکت ملی نفت ایران بر اساس مدل کانو است. در این روش ابتدا مؤلفه های کیفیت خدمات رفاهی آن شرکت بر اساس ابعاد کیفیت خدمات سروکوال تعیین و دسته بندی شده و سپس طبقه بندی آن ها بر اساس نیازهای اساسی، عملکردی و انگیزشی صورت گرفت که نتایج حاکیست، از 20 مولفه کیفیت خدمات، 5 مولفه دارای طبقه بندی اساسی و 15 مولفه دارای طبقه بندی عملکردی شدند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش استفاده از مولفه های سروکوآل در تعیین ویژگی های کیفیت خدمات و سنجش آن بوسیله مدل کانو در زمینه کیفیت خدمات رفاهی به کارکنان در سازمان است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها