• بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل تبرید سردخانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/26
  • تعداد بازدید: 824
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیشرفت تکنولوژی موجب افزایش روز افزون مصرف انرژی در زمینه های مختلف گردیده است. مصرف بی رویه انرژی علاوه بر آلودگی محیط زیست و هدر رفتن منابع انرژی، زندگی آینده ی بشر را نیز به دلیل محدودیت منابع انرژی با مخاطره مواجه کرده است. کسب آگاهی اولیه مهمی در جهت افزایش کارآیی و کاهش هزینه های عملیاتی آن واحد به شمار می رود. تخمین این هزینه ها در مرحله طراحی کار بسیار دشواری است، چرا که این امر نیازمند درک دقیقی از هزینه های سیستم و عوامل موثر بر افزایش کارآیی سیکل تبرید است. با یک طراحی درست می توان هم در مقدار انرژی مصرفی و هم در سرمایه اولیه مورد نیاز صرفه جویی نمود. در این مقاله به بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل تبرید در یک سردخانه با استفاده از تحلیل اکسرژی پرداخته شده است. تابع هدف معرفی شده در این مقاله تابعی از هزینه هاست که شامل هزینه های مربوط به اکسرژی ورودی و سرمایه گذاری اولیه برای سیکل تبرید و عایق بندی سردخانه است. این تحلیل نشان می دهد که پارامترهای بهینه سردخانه، با برقراری تعادل بین هزینه های صرف شده برای تراکم در کمپرسور و سایر هزینه های شامل قیمت فن ها، مبدل های حرارتی، ایزولاسیون و انرژی الکتریکی ورود به فن ها تعیین می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها