• شبیه سازی رواناب حوضه آبریز رودخانه کلیبرچای با استفاده ار مدل هیدرولوژیکی swat

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/14
  • تعداد بازدید: 700
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  استفاده از روابط بارش و رواناب جهت مدیریت صحیح منابع آب سطحی در یک حوضه آبریز از اهمیت زیادی برخوردار است. بدلیل تنوع مدل های شبیه سازی انتخاب یک مدل مناسب جهت شبیه سازی رواناب و اتخاذ تصمیم مناسب در پیش بینی فرآیندهای هیدرولوژیکی با توجه به محدودیت ها و قابلیت های آن در مطالعه حوضه بایستی مدنظر قرار گیرد. در این مقاله کارایی مدل هیدرولوژیکی swat در شبیه سازی رواناب حوضه آبریز رودخانه کلیبر چای مورد ارزیابی قرار گرفت. دوره های مشترک بمنظور شبیه سازی از یک بازه 13 ساله انتخاب و نتایج در دوره های روزانه و ماهانه در قالب معیارهای ارزیابی شامل ضریب همبستگی پیرسون (r)، ضریب نش (e) و یک معیار خطا (rmse)، با هم مقایسه گردید. نتایج بدست امده نشان داد، مدل هیدرولوژیکی swat رواناب ماهانه حوضه را هم در دوره واسنجی و هم در دوره اعتبارسنجی، در مقایسه با رواناب روزانه با دقت مطلوبتری شبیه سازی نموده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها