• بررسی اثر دور آبیاری و تنش شوری بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه آفتابگردان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/14
  • تعداد بازدید: 434
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور بررسی اثر دور آبیاری و شوری آب آبیاری حاصل از نمک های کلرید کلسیم و کلرید سدیم در محلول آب آبیاری بر گیاه آفتابگردان، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشگاه شهرکرد اجرا گردید. در این آزمایش 3 تیمار آزمایشی شامل آبیاری با آب لوله کشی شهری (شاهد)، آبیاری با شوری 8 دسی زیمنس بر متر با دور آبیاری دو روز و آبیاری با شوری 8 دسی زیمنس بر متر با دور آبیاری 5 روز است. در این آزمایش مشاهده شد که شوری باعث کاهش معنی دار سطح برگ، ارتفاع گیاه و وزن تر و خشک اندام هوایی شامل وزن تر و خشک برگ و گل گردیده است. هم چنین مشاهده گردید که تیمار با دور آبیاری دو روز به دلیل دریافت آب بیشتر نسبت به تیمار تحت تنش با دور آبیاری 5 روز کیفیت بهتری داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها