• بازکاوی اصل تقدم خود بر دیگران در هندسه نظام تعلیم و تربیت قرآنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/23
  • تعداد بازدید: 402
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این پژوهش، بازکاوی اصل "تقدم خود بر دیگران" در هندسه نظام تعلیم و تربیت قرآنی است. برای دست یابی به این هدف از روش تحلیلی توصیفی بهره گرفته شد. در این راستا هندسه نظام تعلیم و تربیت قرآنی متشکل از مبانی، موضوع، ساختار و گونه های آیه ای در حوزه تعلیم و تربیت اصطیاد گردید. مبنای انسان شناختی تربیت، کرامت ذاتی انسان و سعادت ابدی او و نیل به مقام خلافت الهی در زمین است، مبنای معرفت شناختی تعلیم و تربیت قرآنی مبدء شناختی و معاد شناسی و هدفمندی انسان در عالم خلقت است و مبنای هستی شناختی تعلیم و تربیت، حقانیت خلقت هستی و هدفمندی عالم خلقت تا نیل به پروردگار هستی است. قرآن کریم متکفل تعلیم و تربیت انسان بوده و آیاتی که بر تعلیم، تربیت و تعلیم و تربیت با هم تکیه دارد، اهمیت، موضوعات، روش ها و آداب تعلیم و تربیت را بیان داشته است. تقدم نفس بر دیگران اصلی قرآنی است که در آیات متعددی با رویکرد ایابی و سلبی به آن پرداخته شده و ضمن دستور به تقدم خویشتن، از اولویت بخشی به دیگران مذمت شده است. این اصل از رهیافت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است که بر اساس آن می توان نظام فرد، خانواده و جامعه را تدبیر نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها