• مطالعه اثر تراوایی بر روی اسیدکاری سنگ های کربناته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/09
  • تعداد بازدید: 587
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از پارامترهای بسیار تاثیر گذار در اسیدکاری سنگ های کربناته به منظور افزایش بهره دهی چاه، محاسبه مقدار اسید مورد نیاز با توجه به ویژگی های سنگ مخزن می باشد. مطالعه فرآیند اسید کاری سنگ های کربناته به عوامل متعددی از جمله نوع اسید، غلظت اسید، دما و ساختار فضاهای خالی درون سنگ بستگی دارد. در این مطالعه به منظور پی بردن به تاثیر تراوایی و ساختار فضاهای خالی درون سنگ، مجموعه آزمایش های سیلاب زنی بر روی نمونه سنگ کربناته انجام شده است. نتایج آزمایش نشان میدهد که در تراوایی های پایین، با افزایش تراوایی، سرعت بهینه تزریق اسید به درون سنگ افزایش می یابد و با رسیدن تراوایی به یک حد بهینه، تاثیر تراوایی بر روی سرعت تزریق اسید کاهش می یابد. کاربرد این مطالعه در فهم بهتر شرایط بهینه تزریق اسید قبل از انجام عملیات اسیدکاری بر اساس مطالعه نوع سنگ مخزن به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بیشتر بهره وری، مفید خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها